OBČNI ZBOR DBV IPPON SEVNICA

V petek 12.6.2020 so se v konferenčni dvorani Komunale Sevnica, na rednem letnem občnem zboru zbrali člani Društva borilnih veščin IPPON SEVNICA. Po umiritvi znanih razmer KOVID 19, je ponovno nastopil trenutek, ki dovoljuje druženje in tudi redno športno vadbo. V prem delu so člani UO podali posamezna poročila o delu v preteklem letu. Le-to je bilo za športno društvo, ki šteje skorja sto članov dokaj uspešno. Zastavljeni cilji na tekmovalnem področju, ki so bili zadani, so bili doseženi. Mladi tekmovalci do U15 so bili odlični na vseh tekmovanjih v okviru Ju-jitsu zveze Slovenije. Mladinski del ekipa pa je okusil tudi »močne borbe« na mednarodnih tekmovanjih ( tudi EP in SP). V nadaljevanju so člani občnega zbora v skladu s Statutom DBV opravili volitve. Prisotni so bili menja, da delo v društvu potek strokovno in v okviru pričakovanj, zato v vodstvu ni bilo zaznati večjih sprememb. V naslednjem mandatu do leta 2024 po društvo predsedoval dosedanji predsednik Roman KUMP, naloge sekretarja bo opravljal Miran GRUBENŠEK, člani upravnega odbora bodo še; Andrej CEŠEK, Boštjan JAZBEC in Robert GRUBENŠEK. Novo vodstvo je v Načrtu dela za prihodnje leto zastavilo dokaj ambiciozne cilje pri delu z mladimi. Vendar z zavedanjem, da je na vidiku neprijetno obdobje za gospodarstvo, ki pa bo vsekakor neprijetno vplivalo na šport in s tem na težave vodstva, da društvo ostane v podobni »kondiciji«, kot do sedaj.
Vir; Arhiv, DBVIPPON