NEPORABLJENJA SREDSTVA ZA ŠPORT IZ 2020, IPPON INVESTIRAL V OPREMO

V preteklem letu je situacija s pandemijo COVID 19, močno prizadela tudi športna društva, ki v občini izvajajo sofinancirane programe iz LPŠ 2020. Najprej je kazalo, da bi društva neporabljena sredstva morala vrniti financerju. Vendar je bilo na pobudo nekaterih občinskih svetnikov, ki želijo da se športu pomaga, predlagano drugače. S sklepom župana je bilo odrejeno, da lahko društva neporabljena sredstva porabijo za nakup športne opreme, rekvizitov in druge opreme, ki je potrebna za dobro in učinkovito delovanje pri izvajanju športnih programov.
Takšna odločitev je bila za športna društva dobrodošla. Namreč mnoga si v preteklosti, zaradi nastalih razmer niso mogla obnoviti opreme in rekvizitov. Med njimi, ki so sredstva porabili v skladu s sklepom, je bilo tudi Društvo borilnih veščin IPPON Sevnica. Društvo je sedaj bogatejše za 50 m2 judo blazin in nekaj potrebnih športnih pripomočkov za vadbo. Blazine bodo v dogovoru z vodstvom šole, uporabljali skupaj z učenci v O.Š Boštanj, kjer imajo tudi vadbeni center. Športne pripomočke za vadbo, pa bodo obogatili vadbe v Športnem domu v Sevnici.