MLADI V DBV IPPON, S POMOČJO ZOOM-a, USPEŠNO IN UČINKOVITO TRENIRAJO TUDI SEDAJ

Stanje v katerem se nahajamo, zahteva v društvih in športnih klubih spremenjen pristop pri treniranju in učenju najmlajši. Pri vadbi ju jitsa in juda, se trenerji v DBV Ippon Sevnica tega dobro zavedajo. Odsotnost mladih športnikov od redne vadbe na blazinah in psihosocialnem druženju, ki traja daljši čas, lahko pri mladih pusti nezaželene posledice. Nazadovanje pri telesnem razvoju, izgubi psihofizične sposobnosti in nezainteresiranost za nadaljnje ukvarjanjem s športom, so posledice, ki so težko popravljive pri mladostnikih v starosti od 7-15 leta starosti.
V strokovni svet trenerjev DBV Ippon Sevnica, ki šteje več kot 80 mladih »Ippončkov-športnikov«, se tega dobro zavedajo. Da bi neizbežne posledice omilili oziroma preprečili, že od vsega začetka teh »epidemioloških prepovedi« v selekcijah izvajajo redno vadbo s pomočjo Zoom aplikacije. Sprva z nekoliko skepse, sedaj pa ugotavljajo, da je le mogoče del programa opraviti. Pri tem so v pomoč tudi starši, ki v domačem okolju vzpodbujajo in delajo družbo mladim pri izvajanju nalog, pridobljenih na spletnem treningu.
Vzpodbudni so podatki in ugotovitve iz analiz trenigov, da mladi čutijo odgovornost in celo tekmujejo, kateri bo bolj uspešen pri preverjanju opravljenih vaj. V obrobju vadbe so izvedli tudi natečaj izdelave izdelkov na temo » Ipončki med korono«, kjer sta zmago na podlagi ocenjevanja sotekmovalcev, dosegla Andreja Urh in Aljaž Simončič. Mladi vsekakor želijo po teh neprijetnih omejitvah, vrnitev na blazine kot pravi športniki.