VABILO ZA OBČNI ZBOR DBV, petek 23.3.2018 ob 19. uri Športni dom

Na podlagi 23. člena Statuta DBV IPPON Sevnica, sklicujemo v petek dne 23.3.2018 ob 19.00 uri,  v sejni sobi Športnega doma na Prvomajski 15 v Sevnici, redni letni občni zbor;

 

Dnevni red:

 Otvoritev in uvodni pozdrav,

  1. Pregled in potrditev dnevnega reda
  2. Izvolitev delovnega predsedstva. (predsednika in dveh članov)

     -Imenovanje zapisnikarja, in dveh overovateljev,

  1. Poročilo o delu v letu 2017
  2. Finančno poročilo 2017
  3. Poročilo nadzornega odbora
  4. Poročila predsednikov komisij
  5. Razprava po poročilih
  6. Program dela in Finančni načrt za leto 2018
  7. Podelitev priznanj uspešnim tekmovalcem v letu 2017
  8. Razno

                                 

S športnimi pozdravi,

               

 PREDSEDNIK UPRAVNEGA ODBORA

                                                                        Roman KUMP l.r.

                                                                               

 Vabilo, redni letni občni zbor društva Ippon 23.3.2018