OBČNI ZBOR DRUŠTVA TOKRAT PREKO ZOOMA

Društvo, ki želi, da se dogajanja izvajajo transparentno, v duhu sodelovanja s člani in v skladu z veljavno zakonodajo en krat letno (praviloma do konec marca) opravijo letni občni zbor. V sedanjem času korona krize, ki je že šport okrnila, je povzročilo nemalo težav, tudi pri izvedbi občnih zborov.

V društvu smo se odločili in dne 21.4.2021 izvedli redni letni občni zbor preko aplikacije ZOOM.

Podana so bila vsa potrebna poročila o delu. V nadaljevanju pa tudi seznanitev z letnim načrtom dela za 2021.
Prisotni so ugotovili, da je društvo v preteklem letu poslovalo uspešno in pozitivno, kljub korona krizi. Z veseljem je bila sprejeta ugotovitev, da so bila neporabljena sredstva iz Letnega programa športa 2020 namenjena za nakup novih judo blazin in zaščitnih sredstev za treninge. Preko 90 mladih in manj mladih članov se veseli druženja, treniranja v drugi polovici leta. Vsi prisotni so bili enotnega mnenja, da je na Strokovnem svetu trenerjev v bodoče glavna naloga, da se med mladimi čimbolj in čimprej zabrišejo posledice zaprtih šol, blokiranih treningov in tekmovanj….. in tudi ZOOM-a.