IPPON PREDSTAVITVENI VIDEO YouTube

Vodstvo trenerjev je pripravilo PROMO VIDEO DBV IPPON, ki vabi nove med članice in člane, ki so skupaj že več kot 22 let v Sevnici.